Inspirace z mezinárodní konference „Terapeutické aktivity při práci s handicapovanými dětmi“

Bylo mi potěšením zúčastnit se této konference, jenž se konala v Centru aplikovaného výzkumu dalšího vzdělávání v Písku ve dnech 20. – 21.10. 2016 s příspěvkem „Přínosy multisenzorického prostředí pro práci s dětmi“. Krátké představení metody Snoezelen, videoukázky a výhody multisenzorického prostředí není třeba na tomto místě rozepisovat, ráda bych se ale zmínila o příspěvku Mgr. Václava Kruckého „Vojtova metodika 2. generace“ i následného praktického workshopu vedeného Radomírou Koubovou, DiS.

Častým dotazem na kurzech i konzultacích je, zda je možné kombinovat Snoezelen s rehabilitačním cvičením, např. s Vojtovou metodou. Ta je velmi rozšířená a účinná, každopádně ale i namáhavá a často se neobejde bez slz dítěte. Bylo by tedy možné zpříjemnit ji prostředím Snoezelen? Na jednom z kongresů ISNA zaznělo od jihokorejských kolegů, že obojí kombinují. Neznám podrobnosti, proto nebudu hodnotit, ale s kolegyní PaedDr. Jankou Hrčovou Ph.D. jsme se upřímně zděsily… umístit cvičení, které je náročné, namáhavé a nepohodové, do prostředí Snoezelen, které je bezpečné, příjemné a je volbou klienta? To rozhodně ne. Vojtovka hodně pomáhá a buďme za tuto možnost rádi, přesto… lze něco upravit, aby bylo cvičení stejně účinné a zmírnili jsme pláč?

Ve výše zmíněné přednášce Mgr. Kruckého na konferenci mě zaujalo několik bodů. Jednak navázání očního kontaktu s dítětem při zahájení cvičení, a také zklidnění a nalezení vnitřního porozumění. Pravidelné a opakované cvičení je vždy namáhavé, proto je dobré, když při terapii nemusíme „lámat“ odpor dítěte. Zvýší se pak šance, že i rodiče vytrvají a nebudou tolik trpět pocitem, že plačícímu dítěti takovouto pomocí i ubližují.

Druhým momentem, který se mi líbil, bylo zapojení obou rodičů do cvičení, a využití pomůcek, které umocňují efekt reflexní lokomoce. Pro bližší seznámení Mgr. Krucký vypracoval Metodickou příručku pro rodiče a domácí terapeuty, která je k dispozici zde. Probíhá i projekt a semináře.

Snoezelen by, podle mého cítění, mělo zůstat na volbě klienta, a to jak volba aktivit, tak tempa. Dovedu si ale představit, že dítěti nabízím aktivity, kdy zastrkujeme míčky pod tričko, válíme se po balónech a zpříjemňujeme tím vztah k těmto pomůckám, které fyzioterapie VM2G využívá. Mohu tak usnadnit průběh potřebné terapie a motivuji k dalšímu cvičení.

Mgr. Kruckému i jeho spolupracovníkům/cím děkuji za obohacení a posun Vojtovy metody, zároveň také za energii, kterou do šíření terapie vkládá a zpřístupňuje ji široké veřejnosti… ☺

Dagmar Mega, lektorka Snoezelen a terapeutka

příspěvek publikován na http://3lobit.sk/cs/blog-cs/inspirace-konference-terapeuticke-aktivity/