Kariérní poradenství – Typy dle profesního zaměření RIASEC (Holland)

Profesní zaměření pracuje s šesti typy osobnosti označenými kódy R, I, A, S, E, C.

typ R (realistic) – realistický, praktický
Osoby tohoto typu rády pracují spíše manuálně a raději s konkrétními věcmi, předměty a nástroji než s myšlenkami či lidmi. Dávají daleko více přednost fyzickým aktivitám, nevadí jim práce venku, stejně jako i práce s rostlinami či zvířaty. Osoby spadající do této skupiny si osvojují nové  schopnosti a dovednosti spíše prostřednictvím praktických činností, které mají nějaký konkrétní cíl stejně tak jako i hmatatelný výsledek. V jednání a v hodnotové orientaci dávají přednost materiálním hodnotám, je pro ně důležité finanční ohodnocení.
Pro tento typ R se nejvíce hodí manuální profese, ale také profese vyžadující řemeslnou zručnost, případně práci s nástroji, stroji. Některé z těchto profesí vyžadují pohyb venku, tělesnou zdatnost a vytrvalost.
Pracují bez mnoha řečí či diskuzí. Snaží se odvést práci správně a hned napoprvé dosáhnout cíle. Nemají rády zdlouhavá vyjednávání, chtějí vědět, co je třeba udělat, a mají rády, když je ostatní nechají při práci na pokoji.
Základní rysy
◘ stabilita,
◘ materiální založení,
◘ poctivost,
◘ praktičnost,
◘ soběstačnost.
Sebe považují za spolehlivé, soběstačné, kompetentní, stabilní a přímočaré.
Hodnoty
Bývají obecně konzervativní v názorech a osobních preferencích, orientují se na zdravý
rozum, váží si osobní svobody, cti, hospodárnosti a přirozenosti.
Komunikace a vztahy
Vyhraněné typy mohou být někdy málo citlivé vůči sociálním potřebám druhých lidí. Nej-
lépe se jim spolupracuje s výzkumným I a konvenčním C typem. Nejvíce se naopak liší od typu
sociálního S, kterému mohou připadat nepřátelští a strozí.
Některá povolání vhodná pro typ R
klasická řemesla – např. zedník, stolař, instalatér, kominík, elektrikář, automechanik, natěrač, klempíř, malíř, modelář, sklenář, tesař, truhlář, tiskař, sklář, brusič, tkadlec, hodinář, pracovníci v zemědělství a lesnictví – sadař, zemědělec, chovatel a ošetřovatel zvířat, lesník, rybář, vinař, zahradník, pěstitel, agronom, dřevorubec, farmář, hajný, pracovníci v potravinářství – kuchař, pekař, cukrář, technické profese – technik, technolog, zubní laborant, servisní technik, oční optik,
pracovníci ve stavebnictví – zeměměřič, stavbyvedoucí, izolatér, podlahář, lešenář, pokrývač,
pracovníci ve službách – údržbář, školník, popelář, holič, pedikér, obuvník, čalouník, šička,
švadlena, krejčová, knihvazač, hospodyně v domácnosti, pracovník úklidových prací, pracovníci ve výrobě – montér, montážní dělník, vazač, jeřábník, zpracovatel různých materiálů, manipulační pracovník, skladník, přípravkář, obsluha různých mechanismů, mechanik strojů a zařízení, pracovníci v kovovýrobě – kovář, slévač, valcíř, zámečník, svářeč, nástrojař, některé další profese – hasič, mistr odborné výchovy, střelmistr, řidič, opravář, strojvedoucí, seřizovač, strojník, gumař, chemik ve výrobě, elektronik, balič, mazač, závozník, horník, bezpečnostní technik a jiní pracovníci ve výrobě.

typ I (investigativ) – vědecký, zkoumající
Lidé tohoto typu rádi pracují samostatně a řeší složité problémy, při kterých využívají své analytické schopnosti. Raději se zabývají myšlenkami a nápady než lidmi nebo věcmi. Nejraději pracují sami, pozorují, učí se, zkoumají a řeší problémy, často v oblasti, která souvisí s vědou. Mají obvykle dobře vyvinuté abstraktní myšlení. Nevyhovují jim aktivity, které se opakují, a nepreferují práci s lidmi (pokud nemají v kódu i S). Nejraději pracují sami. Neradi vyjadřují svůj názor nebo se rozhodují, aniž by zjistili dostatek relevantních informací.
Osoby tohoto typu se rády hluboce zabývají přírodovědnými nebo společenskými problémy. Analyzují, zkoumají, učí se, čtou, píší. Jsou zvídavé, vynalézavé, přemýšlivé. Bývají intelektuálně zaměřené, mají rády logičnost, racionalitu, hledání příčin a souvislostí, ale i intelektuální kreativitu a intuici.
Pro tento typ se nejlépe hodí vědecko-výzkumné profese a profese, které zahrnují činnosti s intelektuální stimulací. V těchto profesích jde o problémy, které jsou řešeny pomocí logického uvažování, nových nápadů, přesného pozorování, vědeckých metod. Tyto profese vyžadují ve vysoké míře schopnost přemýšlet, zvídavost a ochotu poznat důkladně svou odbornou oblast a stále se učit.
Základní rysy
◘ analytické myšlení,
◘ nezávislost,
◘ zvídavost,
◘ přesnost,
◘ kritičnost.
Sebe považují za odhodlané, inteligentní, zvídavé, logické, přesné, analytické a rezervované.
Hodnoty
Kladou důraz na přesnost, nápaditost, úspěch a nezávislost.
Komunikace a vztahy
Vyhovuje jim, pokud jsou informace podávány logicky, jedna za druhou. Nejlépe se jim spolupracuje s realistickým a uměleckým typem. Nejvíce se liší od typu podnikavého, kterého dokážou rozčilovat kladením mnoha otázek, zjišťováním přílišného množství detailů a neschopností dobrat se rychle k závěru.
Některá povolání vhodná pro typ I
pracovník ve vědě a výzkumu, odborník v oblasti přírodních a technických disciplín, inženýr v různých oborech,  učitel na vysoké škole, průzkumník, projektant, analytik, chemik, biolog, fyzik, matematik, farmakolog, sociolog, finanční analytik, kriminalista, historik, filozof, lingvista, programátor, neurolog, archeolog, meteorolog, analytik ve výpočetní technice, bakteriolog, genetik, laborant, lékař-diagnostik, akademický pracovník.

typ A (artistic) – umělecký, tvořivý
Osoby tohoto typu jsou tvůrčí lidé s uměleckými dovednostmi a představivostí, kteří rádi tvoří něco originálního. Raději pracují s nápady než s věcmi. Vyhovuje jim práce hlavou, inovují, představují si, tvoří. Naopak strukturované situace, pravidla a fyzická práce jim nevyhovují.
Dávají přednost tvořivému přístupu k řešení problémů i k plánování. Spoléhají na svou intuici
a představivost.
Osoby tohoto typu se rády vyjadřují, ať už slovně, či jiným tvořivým způsobem. Zabývají se rády výstředními nápady, speciálními materiály, hudbou a kulturou. Za důležitou považují estetiku. Typičtí představitelé tohoto typu se vyznačují vlastnostmi, jako je fantazie, tvořivost, výraznost, intuitivnost, otevřenost, citlivost, nekonvenčnost, svéhlavost a idealismus. Lidé, kteří spadají do této kategorie, milují flexibilitu, nestálost a dynamičnost každodenního života, se všemi jeho radostmi i starostmi. Na druhé straně pociťují averzi ke konvenčnosti a konformitě.
Pro tento typ se hodí umělecko-tvořivé profese. V těchto profesích jde o uměleckou tvorbu. Umělec/umělkyně se zpravidla snaží vyjádřit ideje či ideály, něco vytvořit a zkrášlit, případně kulturně obohatit společnost. Umělecké typy preferují nekonvenční, nestrukturované prostředí podněcující kreativitu.
Základní rysy
◘ představivost,
◘ idealismus,
◘ originalita,
◘ intuice,
◘ expresivnost.
Sebe považují za tvořivé, nezávislé, idealistické, otevřené, nekonvenční a tolerantní.
Hodnoty
Obdivují krásu, možnost sebevyjádření, imaginaci, tvořivost. Bývají všeobecně liberální
v politických názorech a osobním vkusu.
Komunikace a vztahy
Nejlépe se jim spolupracuje s výzkumným I nebo sociálním S typem. Nejvíce se liší od
typu konvenčního C. Tomu se mohou jevit jako chaotičtí a nesystematičtí.
Některá povolání vhodná pro typ A
umělci – kouzelník, výtvarník, hudební skladatel, hudebník, spisovatel, herec, režisér,
sochař, krejčí, fotograf a jiní umělci, umělečtí řemeslníci – brusič skla, malíř skla a keramiky, restaurátor, kameník, umělecký kovář, štukatér, sklenář, umělecký zámečník, klenotník, zlatník, košíkář, rytec, keramik, výrobce hudebních nástrojů, tkadlec, čalouník, vyšívač, knihař, kuchař, cukrář, modista, kadeřník,
některé další profese – projektant, designér, architekt, zubní laborant, ortodontista, pracovník v reklamě, restaurátor, modelář, pedagog v uměleckých oborech, překladatel, moderátor, žurnalista, návrhář, aranžér, tetovač, redaktor, vizážista, zahradní architekt, arteterapeut, dekoratér, grafik, ilustrátor.

typ S (social) – sociální, pečovatelský
Osoby tohoto typu se rády a ochotně starají o druhé lidi. Zajímají se o sociální vztahy a pomoc ostatním. Nejraději pracují s lidmi – informují, vysvětlují, jsou nápomocny, učí, rozvíjejí nebo léčí. Naopak jim nevyhovují stroje a fyzická námaha. Než začnou jednat, získají informace od všech zúčastněných stran a vynakládají úsilí, aby našly řešení, které vyhovuje všem. Jsou zkušené ve vytváření kontaktů – dokážou „rozhodit sítě“, aby získaly informace nebo našly řešení.
Projevují empatii, učí, radí, pečují, léčí a dbají o tělesnou, duševní i duchovní pohodu.
Typičtí představitelé tohoto typu se vyznačují vlastnostmi, jako je přátelskost, ochota pomáhat, vřelost, soucit, pochopení, radost z kontaktů, idealismus.
Pro tento typ se nejlépe hodí pomáhající profese. V těchto profesích jde o pomoc lidem, péči o ně, poradenství nebo vzdělávání. V centru zájmu je duševní, duchovní a tělesné zdraví dětí nebo dospělých. Tato povolání vyžadují velkou ochotu pomáhat druhým, schopnost vcítění a schopnost dobře vycházet s druhými.
Sociální typy lidí vyhledávají pracovní prostředí, které by jim umožnilo pracovat v týmu podobně orientovaných osob. Preferují především práci s lidmi, jejichž problémové situace se snaží řešit diskuzí, stejně jako pomocí relativně širokého spektra interpersonálních dovedností.
Základní rysy
◘ spolupráce,
◘ pochopení,
◘ ochota,
◘ takt,
◘ společenskost,
◘ etika.
Sebe považují za přátelské, důvěřivé, nápomocné, milé, štědré, vnímavé a laskavé.
Hodnoty
Kladou důraz na služby druhým, spravedlnost, rovnoprávnost, porozumění a empatii.
Komunikace a vztahy
Typ S má rád týmový přístup, kde jsou rozhodnutí založena na dohodě a všechny strany
se mohou vyjádřit. Při práci s lidmi je velice trpělivý, dává přednost skupinovým cílům před vlastními zájmy. Snaha o dosažení dohody u něj někdy může být na překážku efektivitě.
Nejlépe si rozumí s uměleckým A a podnikavým E typem, naopak nejvzdálenější je typu
realistickému R.
Některá povolání vhodná pro typ S
pracovníci v pomáhajících profesích – duchovní či církevní pracovník, sociální pracovník, kurátor, logoped, pedagog, psycholog, terapeut, streetworker, zprostředkovatel práce, pracovníci v podnicích – personalista, pracovník pro vyřizování reklamací, pracovník pro styk s veřejností, telefonista, pracovníci ve vzdělávání – učitel, poradce, vychovatel, mistr odborné výchovy, vedoucí zájmových kroužků, instruktor, trenér, lektor, pracovníci ve zdravotnictví – rehabilitační pracovník, zdravotník, pečovatel, ošetřovatel, sanitář, praktický lékař, fyzioterapeut,
některé další profese – advokát, policista, ošetřovatel zvířat, pracovník v pohřebnictví, konzultant, průvodce, hosteska, prodavač, šatnář, barman, záchranář, diplomat, sekretářka, chůva, pracovník informačního centra.

typ E (enterprising) – podnikavý
Osoby tohoto typu umí ovlivnit ostatní, zajímají se o politiku a obchod. Mají vůdčí a verbální  dovednosti, rády pracují s lidmi – ovlivňují, vedou je nebo je řídí. Naopak jim nevyhovuje přesná či intelektuální práce, která vyžaduje koncentraci nebo systematické aktivity. Raději pracují s lidmi a nápady než s věcmi. Dokážou se zaměřit na dosažení cílů, nezabývají se podružnými detaily. Mají v hlavě obvykle celkový obraz situace, od ostatních očekávají, že se budou zabývat podrobnostmi a součástmi tohoto plánu.
Osoby tohoto typu motivují, přesvědčují a rády vedou, řídí a organizují. Starají se o hospodářské plánování a finanční cíle. Typičtí představitelé tohoto typu dokážou strhnout ostatní a vyznačují se vlastnostmi, jako je sebevědomí, motivovanost, zaměřenost na úspěch, ctižádostivost, dominance, odpovědnost a spolehlivost.
Pro tento typ se nejvíce hodí manažerské a obchodní profese. Profese tohoto typu směřují k dosahování ekonomických cílů, organizování, vedení lidí a k prodeji, tedy k takovým činnostem, kde je třeba druhé přesvědčovat a motivovat (např. k nákupu produktu nebo podávání výkonu). Profese tohoto druhu vyžadují obchodní myšlení a přesvědčivé vystupování, často také organizační schopnosti.
Osoby tohoto typu rády pracují v akčních, dynamických podmínkách.
Základní rysy
◘ přesvědčivost,
◘ dominance,
◘ energie,
◘ ambice,
◘ šarm,
◘ optimismus,
◘ odvaha.
Sebe považují za ambiciózní, extrovertní, entuziastické, sebevědomé, dominantní a přesvědčivé.
Hodnoty
Uznávají hodnoty jako úspěch, postavení, zodpovědnost, hierarchie, věrnost a ochota podstupovat rizika.
Komunikace a vztahy
Mají vůdčí dovednosti – dokážou delegovat zodpovědnost na ostatní a přesvědčovat je, aby provedli jejich navržený plán. Spoléhají na své vyjednávací dovednosti a schopnost motivovat ostatní. Díky své výkonové orientaci ale mohou někdy přehlížet přispění ostatních členů týmu. Nejblíže mají k typu S sociálnímu a C konvenčnímu, nejméně si obvykle rozumí s typem I vědeckým.
Některá povolání vhodná pro typ E
pracovníci v podnicích – vedoucí pracovník (čehokoliv), ekonom, pracovník marketingu, provozní, pracovník v reklamě, manažer, propagační odborník, obchodníci – nákupčí, obchodní  zprostředkovatel, obchodní zástupce, obchodní referent, prodejce, předváděč zboží, obchodník, majitel menší či střední firmy, podnikatel, ekonomické profese – pracovník v peněžnictví, bankovnictví, pojišťovnictví, ekonomický a finanční poradce, burzovní makléř,
některé další profese – bookmaker, politik, organizátor (čehokoliv), hostinský, právník, realitní makléř, hoteliér, pracovník v cestovní kanceláři, nakladatel, reportér.

typ C (convencional) – uspořádávající, spravující
Osoby tohoto typu pracují rády systematicky, přesně a v rámci vymezené organizace, zpravidla v kanceláři. Zpracovávají, kontrolují a předávají čísla či texty. Jsou pro ně důležitá jasná pravidla. Typičtí představitelé se vyznačují vlastnostmi, jako je pečlivost, přesnost, orientace na detaily, vytrvalost, pořádnost, praktičnost, přizpůsobivost, svědomitost.
Pro tento typ se nejvíce hodí „uspořádávající a spravující profese“. Profese tohoto typu vyžadují řádné a systematické zacházení s čísly, daty a informacemi. V centru stojí spolehlivé provedení, dobrá organizace a kontrola. Vyhraněné typy odmítají činnosti uměleckého charakteru a činnosti vyžadující flexibilitu a kreativitu.
Osoby s tímto osobnostním typem nepostrádají organizační schopnosti, jsou je však schopny plně využít spíše v pracovním prostředí s jasně stanovenými rolemi, pracovními postupy, povinnostmi a úkoly.
Základní rysy
◘ svědomitost,
◘ pořádek,
◘ sebekázeň,
◘ pečlivost,
◘ vytrvalost.
Sebe považují za praktické, konvenční, pořádné, výkonné, spokojené a loajální.
Hodnoty
Jsou všeobecně konzervativní, umí ale ocenit i nové věci, jsou-li dobré. Váží si vytrvalosti, cti, hospodárnosti, přesnosti, ctí hierarchii.
Komunikace a vztahy
Jako členové týmu se cítí dobře. Dobře si rozumí s podnikavým E a realistickým R typem, nejvzdálenější jsou typu uměleckému A. Tomu se mohou jevit jako příliš zaměření na detaily a procesy.
Některá povolání vhodná pro typ C
řada úřednických profesí – důchodové a sociální zabezpečení, pasy a víza, městské úřady, státní správa, pošta, bankovní přepážky, soudní zapisovatelé, pracovníci v podnicích a ve výrobě – administrativní pracovník, skladník, úředník ve výrobě, plánovač výroby, kreslič, projektant, konstruktér, pracovník na personálním oddělení (mzdy, evidence docházky), normovač, zpracovávání, evidence a kontrola údajů – účetní, operátor pro vkládání dat, spisový manipulant, pracovník v třídírně zásilek, celník, celní deklarant, kontrolor, pracovník na přepážce, auditor, pracovník v peněžnictví, finanční úředník, archivář, knihovník, inspektor,
některé další profese – hospodářský správce, pracovník v rejstříku, referent, zapisovatel, hygienik, metodik, analytik, zbožíznalec, reklamační likvidátor, výpravčí, dispečer, státní zástupce, notář, odhadce, pokladník a jiní kancelářští pracovníci, programátor, daňový poradce.

zdroj REINTEGRA, Profesní poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané, ISBN 978-80-905810-1-2