O mně

Mgr. Dagmar Mega

Veškerý osobní rozvoj vychází z celkové kondice, fyzické i psychické. Tělo i mozek jsou spojené nádoby a reagují na prostředí. Proto preferuji holistický přístup. Smyslovému vnímání, fungování mozku a osobnímu rozvoji se věnuji již 15 let.

Vystudovala jsem FF Univerzity Palackého v Olomouci – obory germanistika, filozofie. Pedagogické minimum pro výuku němčiny a základů společenských věd. Absolvovala jsem akreditované kurzy psychologického výcviku pro vedení terapeutického rozhovoru, výcviky koučinku (klasické i NLP), typologie osobnosti a dalšími metodami pro kariérní poradenství, výcvik pro tréning kognitivních funkcí ad.. Vedla jsem a účastnila se zahraničních stáží a školení ve Velké Británii se zaměřením na koncept snoezelen, inkluzi a práci s lidmi se specifickými potřebami; v zahraničí jsem absolvovala série workshopů a seminářů k tématu management diverzity, rovné příležitosti, genderové stereotypy ad.

Po osmiletém působení v rodinném a vzdělávacím centru Akropolis v Uherském Hradišti, které jsem zakládala a vedla, se nyní věnuje lektorské a poradenské činnosti. Spolupracuji se sdružením 3lobit,z.s., vzdělávací společností Zřetel, s.r.o, se společností Středisko služeb školám,p.o., Domem zahraniční spolupráce při MŠMT ČR, Genderovým informačním centrem NORA Brno ad. Firemní oblasti to je Orcla Foods Česko a Slovensko a.s., pobočka Hamé Kunovice, Otma Mařatice, ad.