„Poznej sebe. Ničeho příliš.“

Nápis na bráně věštírny v Delfách platí stále. I proto jsem si jej zvolila jako motto.

Vítejte na stránkách ke smyslovému vnímání, snoezelen, kognitivním funkcím (paměť, pozornost, dagmar_mega_img_4025verbální schopnosti, logické uvažování a prostorové orientace) a seberozvoje.

Najdete zde přehled workshopů, kurzů a aktivit, které se váží ke smyslům a efektivnímu fungování mozku, zvyšování odolnosti vůči stresu, tipy a postřehy k využití multisenzorického prostředí snoezelen a práce v něm.

Další oblastí. jíž se tyto stránky dotýkají, je lidský potenciálrozvoj osobnosti, silných stránek každého z nás a jejich uplatnění v osobním i pracovním životě. Konzultace a kurzy, jak hrát s kartami, které nám život rozdal – vzorce našeho chování, jednání a komunikace, které nás provází situacemi v soukromí i práci. Kariérní poradenství a koučovací přístup Vám umožní lépe poznat své nastavení, silné stránky a objevit v sobě skrytý potenciál.

Svůj život a spokojenost máme ve vlastních rukou. Je na nás, jak aktivně k němu přistoupíme. Těším se na Vás!podpis1

Online i prezenční kurzy www.mozekasmysly.cz