Kurzy a workshopy

„Nic není v rozumu, co dříve nebylo ve smyslech.“ John Locke   …. otázkou zůstává, jak náš mozek vjemy zpracuje, co k nim přidá., co z toho si zapamatujeme a jaké pak máme reakce
Dagmar Mega - profilové foto - kurzy a vzdělávání dagmar_mega_img_3780

Dle zájmu a domluvy lektoruji kurzy a workshopy dle vypsaných termínů nebo dle individuálních potřeb v organizacích i firmách.

Poskytuji akreditované kurzy k multisenzorickému prostředí (snoezelen) pro pedagogy i sociální pracovníky a další pomáhající profese. 

Zjistíte jak rozvíjet smyslové vnímání, jaké pomůcky využívat. Jak prostředí a smyslové vjemy ovlivňují naše chování i funkce mozku. Získáte přehled o pravé a levé mozkové hemisféře a jak obě propojovat pro zrychlení našeho myšlení a rozhodování…

Na smyslové vnímání navazují kognitivní funkcepaměť, pozornost, verbální schopnosti, prostorová orientace a logické uvažování. Naučíte se, jak je zlepšovat a procvičovat, abychom fungovali efektivně a byli mentálně mladí i s přibývajícím věkem.  Důležitá je také práce se stresem, jak zvyšovat odolnost vůči stresu, rychlost reakcí v zátěžových situacích, rozhodování a práce s emocemi..

Dobré smyslové vnímání, a funkce mozku jsou základem pro náš život, ale to jak se rozhodujeme a chováme je ovlivněno naší osobností – osobnostními rysy. Hrají zde roli vzorce chování, které si neseme z dětství, a které postupem času upravujeme. Této oblasti se věnují kurzy a poradenství k typologii osobnosti, lidský potenciál a využívání silných stránek, komunikace a řešení konfliktů, vedení lidí, práce v týmu ad.

aktuální nabidku kurzů najdete zde:

Vzdělávací kurzy

Další kurzy a workshopy sestavuji dle domluvy a potřeb organizace či firmy na poptávku.