Konzultace a poradenství

Individuální programy, poradenství a konzultace dle potřeby klientů v oblasti:dagmar_mega_img_3799_poradenstvi

  • multisenzorického prostředí a práce v něm
  • smyslové vnímání, vliv prostředí na nás, nastavení vhodného prostředí pro efektivní fungování i relaxaci, mindfulness
  • kognitivní funkce – paměť, pozornost, verbální dovednosti, prostorová představivost a orientace, logické uvažování, rychlost reakcí
  • práce se stresem a odolnost vůči stresu
  • emoce a psychická pohoda
  • typologie osobnosti – skrytý potenciál – silné stránky
  • kariérní poradenství, profesní orientace, cesta ke změně..
  • komunikace, vztahy a řešení konfliktů
  • vedení lidí a týmová spolupráce
  • koučing

VIDEOVIZITKA – kariérní poradenství, Fond dalšího vzdělávání,  Dagmar Mega