ALMONDO

Almondo je tréningový program, který funguje na tabletech (android 6.0 a výše). almondo_boardSvým sestavením však zapojuje i aktivní pohyb a smyslové vnímání, takže se nejedná o pouhou počítačovou hru. Je určen pro rodiny, jako „serious game“, kdy se nastaví jednotlivé úrovně obtížnosti, pro každého člena a hrát tak může jak malé dítě, tak rodič v produktivním věku, tak i senior. Využití nachází také ve školách a SVČ – školní družiny, odpolední kluby, domovy dětí apod. Oblíbený je také v senior centrech, jak při skupinové činnosti, tak i jako individuální trenér – více než 3000 úloh.

Obsahem jsou tři pilíře

pohyb: více než 200 koordinačních, svalotvorných a kondičních cvičení – popisy a videa jednotlivých cviků, od jednoduchých po složitější, které aktivizují vestibulární systém (rovnováha) propriocepci (zvýšené vnímání jednotlivých částí těla, zapojení obou mozkových hemisfér ad.

kognitivní tréning: je založen především na kvízových otázkách z různých oborů, aby si každý mohl vybrat dle svých preferencí a zájmů. V každém tématu 40 úloh, kde jsou zařazené i prvky tréningu kognitivních funkcí – paměť, pozornost ad. v podobě hledání rozdílů, pexesa na procvičení paměti, sestavování obrazců apod. V nabídce jsou i matematické úlohy. Vše je sestaveno podle poznatků aplikované neurologie tak, aby bylo plnění úkolů zábavné a přitom byla aktivizována jednotlivá mozková centra. Cvičení pak mají pozitivní vliv na udržení kondice, zpomalení stárnutí, nástupu demence atd.

strava: formou kvízu jsou nejprve doplňovány informace, jaké potraviny mají vliv na zdraví a naši kondici, jak je třeba zajistit vyváženou stravu. Při každé hře 3 typy pro vyváženou stravu. Ve spolupráci s výživovým centrem v Grazu se připravuje rozšíření aplikace o nutričního trenéra: po zadání osobních údajů bude trenér doporučovat a připomínat, že je např. čas na odpolední zeleninu..

Aplikace může fungovat jako individuální trenér. Nejčastěji využívaná je širší varianta je ve formě multiplayer – je doplněna o deskovou hru, kdy až 5 hráčů nebo týmů hrají deskovou hru, kde jsou úkoly – cvičení, kvízové otázka ad. zobrazovány na tabletu. Důležité je, že každý hráč si může nastavit obtížnost ve 3 úrovních, takže i senioři s nastupující demencí, nebo děti mohou hrát s lidmi v produktivním věku naplno a mohou vyhrát. Kvízy jsou velmi široké, takže vyhovují i vzdělaným seniorům, a lidem s širokým přehledem, kterým nestačí běžné aktivizační činnosti, protože jim připadají příliš jednoduché, nebo naopak jednoduché úkoly bez textu pro nejmenší.. buben Darbuka

V nabídce je i modul s bubnem darbuka a lekcemi na výuku bubnování – ideální na aktivizaci pravé i levé mozkové hemisféry, zapojení motoriky ad. Opět od nejjednodušší úrovně, názorně ve videích.

Postupně do aplikace budou přidávány další moduly zaměřené na hmat, čich, chuť, které aktivizují další mozková centra podobně jako při bazální stimulaci, ale také formou hry.

Všechna tato cvičení mají prokázaný vliv na udržení mentální kondice, zlepšení kognitivních funkcí (pozornost, paměť..), u seniorů výrazné zpomalení průběhu demence ad. Almondo je tak skvělým doplněním aktivit děti, pro kvalitní zpestření jejich činnosti, i pro seniory a ulehčením pro sociální pracovníky a pečovatele.

Program Almondo, od firmy FAMEL Gmbh, vychází ze dvou osvědčených programů fungujících v praxi: Schooltastic a Amicasa, tyto programy spojuje a přidává další prvky. Almondo je tedy sice nový program, ale vychází z praxe. Tím, že je nový, je stále ve vývoji, proto prezentace, marketing i další moduly teprve přibývají. Rádi přijedeme program představit, i v jeho připravovaných záměrech, prakticku ukázat a zodpovědět případné další dotazy.

+420 605 273 426 Dagmar Mega – odborná konzultantka a distribuční partner, konzultace k zapojení do obchodní sítěAlmondo_Amicasa_Schooltastic

web s cenami modulů : almondo.wbo24.eu/home

Předchůdci programu ALMONDO: 

Schooltastic – program pro školy

Amicasa – trenér pro seniory

Almondo1gras